ЈОКСИМОВИЋ: ПРЕПОЗНАТА ПОЛИТИЧКА И ЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ