Вести

Одржана 24. редовна седница Општинског већа

На дневном реду 24. седнице Општинског већа општине Варварин у овом сазиву нашло се 30 тачака, а након усвајања записника са 23. редовне седнице и 29. и 30. телефонске седнице, потврђени су и упућени Скупштини на разматрање предлози Одлука о утврђивању пореза на имовину за 2022. годину, о финансијској помоћи брачним паровима приликом склапања првог брака, као и предлог Решења о прибављању непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом.

Већници су разматрали и Консолидовани извештај о извршењу одлуке о буџету за период јануар – септембар 2021. године, као и Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП “Расвета Варварин” и ЈКП “Варварин” за период 01. јануар – 30. септембар 2021. године.

Неки од важнијих Закључака које је донело Општинско веће су они који се односе на усвајање Нацрта Одлуке о буџету општине Варварин за 2022. годину и на спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о општинском буџету, као и Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Локалног акционог плана управљања отпадом за период 2021 – 2031. година.

Већници су дали сагласност и на Правилник о организацији и систематизацији послова Спортског центра “Темнић”, као и на Правилник о коефицијентима запослених у овој установи.